Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Karanfil Geliştirme

50 kg
  • Sığır besiciliğini ekonomik kılan doğru besi ırkının seçilmesi ve doğru bir besleme programının uygulanmasıdır. 
  • Sığır besiciliğinde bilinçsizce uygulanan besleme programı hayvanın gelişme döneminde dengeli bir kemik ve kas dokusu oluşumunu sağlamayacaktır. Ayrıca bilinçsizce uygulanacak besleme programı besinin son dönemlerinde sığırın hızlı canlı ağırlık artışı kazanmasına da engel olacaktır.
  • Besi sığırlarının barınakları temiz ve havadar olmalıdır. Besi sığırları istedikleri zaman içebilecekleri, temiz ve taze suya ulaşma imkanına sahip olmalıdırlar. Öğünlü su verme yem tüketiminin azalmasına ve bu nedenle canlı ağırlık artışının azalmasına sebep olacaktır.
  • Besi sığırlarının canlı ağırlık kontrollerinin ayda bir kez yapılması tavsiye edilir.Güncel canlı ağırlık artışına göre besleme programı yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca 2-3 kontrolde canlı ağırlık artışı düşük giden sığırlar besi programından çıkarılmalıdır.
  • Yarı açık serbest dolaşım besi sisteminde, kapalı ve bağlı besi sistemine göre daha az ayak hastalıkları görülür ve et kalitesi artar.
  • Besi hayvanları havadar bir ortamda altları kuru ve temiz olacak şekilde barındırılmalıdırlar.
  • Besinin her döneminde sığırlara en az 2-2.5 Kg. kuru ot veya saman tükettirilmelidir.
  • Sığır besiciliğini ekonomik kılan doğru besi ırkının seçilmesi ve doğru bir besleme programının uygulanmasıdır. 
  • Sığır besiciliğinde bilinçsizce uygulanan besleme programı hayvanın gelişme döneminde dengeli bir kemik ve kas dokusu oluşumunu sağlamayacaktır. Ayrıca bilinçsizce uygulanacak besleme programı besinin son dönemlerinde sığırın hızlı canlı ağırlık artışı kazanmasına da engel olacaktır.
  • Besi sığırlarının barınakları temiz ve havadar olmalıdır. Besi sığırları istedikleri zaman içebilecekleri, temiz ve taze suya ulaşma imkanına sahip olmalıdırlar. Öğünlü su verme yem tüketiminin azalmasına ve bu nedenle canlı ağırlık artışının azalmasına sebep olacaktır.

Besi sığırcılığında ideal besleme yöntemi gün boyunca sığırların yiyebileceği kadar besi yemi yemliklerinde bulundurulmalı ve önlerinden kaba kıyılmış kuru ot ve saman eksik bırakılmamalıdır. Bu yöntemle besleme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda her 100 kg. canlı ağırlığa 2 Kg. LAVANTA Sığır Besi Başlangıç Yemi hesap edilerek yemleme yapılmalıdır.

TEMEL BESİN MADDELERİ   %
Kuru Madde En Az 88
Ham Protein En Az 15
Ham Selüloz En Çok 14
Kalsiyum En Az - En Çok 1.0 - 2.0
METABOLİK ENERJİ : EN AZ 2500 kcal/kg
A Vitamini En Az 7.000 iu/kg
D3 Vitamini En Az 700 iu/kg
E Vitamini En Az 30 mg/kg