* Her bir pelet tanesi aynı besin değerini içerir.

* Toz yemde çuvalın her yerinde farklı besin maddeleri bulunur ve farklı besin değeri oluşur.

* Pelet yemler vitamin ve mineral değerlerini daha iyi muhafaza eder.

* Pelet yem tüketen hayvanlar toz yem tüketen hayvanlara göre daha az yem saçarlar.

* Pelet yemler ısıya tabi tutuldukları için daha hijniktirler ve hastalık taşıma riskleri yoktur.

* Toz yemler bulaşıcı hastalıklar ( şap, brusella vb) taşıma riskini barındırır.

* Pelet yemler, toz yemlere göre daha lezzetlidir. Bu nedenle yem tüketimini arttırır.

* Toz yemlerde soluk borusu ve akciğerlere kaçma ihtimali olduğu için solunum ve akçiğer hastalıkları yapma riski yüksektir.

* Pelet ve granül yem üretimi toz yeme göre teknolojik yatırım gerektirir.

* Pelet yemler toz yeme göre işkembede daha uzun süre kalır, dolayısıyla hayvanın yemden daha iyi yararlanmasını sağlar.

* Pelet yemde üretim esnasında uygulanan ısıl işlemden dolayı, nişastadan dolayısıyla yemin enerjisinden yararlanma daha yüksektir.

* Toz yemlerde, pelet yemlere göre gerek taşımada ve gerekse kullanımlarda israf yüksektir.

* Pelet yemlerin depolama ömrü daha uzundur.

* Gelişmiş ülkelerde ve hayvancılığın doğru yapıldığı bögelerde yem kullanımları tamamen pelet veya granüldür. Toz yem kullanımı kalmamıştır.