Bir çiftlikte ortaya çıkan yumurta kalitesi sorununu doğru bir perspektife oturtmak için, aşağıdaki aşamaların izlenmesi önemlidir.

1. Çiftlikteki sorunun derecesinin belirlenmesi, görülme sıklığı ya da sorunun derecesi doğru bir biçimde belirlenmelidir.Hem toplama, hem de sınıflandırma sırasında, sorunun bulunduğu tüm yumurtalar sayılmalıdır.

2. Sürünün yaşının belirlenmesi, Sürünün yaşı, hem dış, hem de içteki yumurta kusurlarının görülme sıklığı üzerinde önemli bir etki göstermektedir ve dolayısıyla, bir sorunun derecesi değerlendirilirken göz önünde bulundurulmalıdır.

3. Sınıflandırma etkinliğinin değerlendirilmesi, Satış için çok fazla sayıda düşük kaliteli yumurta ambalajlanması halinde, sorunun sınıflandırma-ışıktan geçirme işleminde yada daha sonra özensiz bir şekilde yapılan ambalajlama işleminde olması mümkündür. Sınıflandırma-ışıktan geçirme işleminin verimliliğini etkileyen faktörler aşağıdakileri içermektedir:

Işıktan geçirme hızı: ışıktan geçirme operatörünün yumurtayı göstermesi gereken süre kısaldıkça (örneğin yumurta başına 0.6 saniyeden yumurta başına 0.2 saniye) ışıktan geçirme işleminin verimliliği de azalmaktadır.

İkinci kalite yumurların oranı: ışık uygulama kabinine giren ikinci kalite yumurta oranı arttıkça ( örneğin %8 ila 10'dan fazla), ışıktan geçirme işleminin verimliliği de azalmaktadır. düşük kaliteli olduğu açıkça görülen yumurtaların sınıflandırma işleminden önce çıkarılması ışıkdan geçirme operatörünün iş yükünün azaltılmasına yardımcı olacaktır.