Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Yumurta Öncesi Tavuk Yemi

Kanatlı Yemleri

 • Yumurta Öncesi Tavuk Yemine geçmeden önce genç yarkaların cinsel olgunluğa eriştiklerinden emin olunmalıdır. Bunun için kümesteki mevcut hayvanların en az % 1'i tartılmalıdır. Sonuçlar damızlıkçı firmanın hedef katalog değerlerine uygun ise Yumurta Öncesi Tavuk Yemi kullanılmalıdır.
 • Yarkalar yumurtlama öncesi başka bir kümese taşınacak ise, bu işlem 16 - 18. haftalar arasında bitirilmiş olmalıdır. Taşıma işleminde geç kalınan haftalarda, hayvanların gelişen yumurta foliküllerinin patlamasına ve üreme sisteminin zarar görmesine sebep olmaktadır.
 • Taşınma esnasında hayvanlar strese sokulmamalı, zarar görmemelidir.
 • Taşınma esnasında yarkaların yaş, hava sıcaklığı ve taşıma mesafesine bağlı olarak 50 - 100 gr canlı ağırlık kaybına uğradığı göz önüne alınarak bir yemleme programı yapılmalıdır.
 • Uygulanan ışık programı yarkaların cinsel olgunluğa erişmelerini etkileyen, sürünün tüm yaşamı boyunca yumurta verim performansı, yumurta ağırlığı ve ölüm miktarı gibi parametreleri etkileyen en önemli faktördür. Bundan dolayı damızlıkçı firmaların katalog bilgilerinden yararlanılmalı ve uzman kişilerden ışık programı hakkında bilgi alınmalıdır.
 • Canlı ağırlıkları, damızlık firma katalog hedeflerine uygun ağırlıkta olan yani cinsel olgunluğa erişmiş olan ticari yumurtacı piliçlerin, 17. haftalık yaştan % 2 – 5 yumurta verimine ulaşıncaya kadarki dönemde beslenmesinde kullanılan bir yemdir.
 • Beşyem Yumurta Öncesi Tavuk Yemi, her ırkın katalog değerleri ölçü alınarak hazırlanmaktadır.
 • Uygun yetiştirildiği düşünülen sürülerde, Yumurta Öncesi Tavuk Yemi, yumurtanın zamanında görülmesine olanak sağlayarak tavukları yüksek yumurta verimine hazırlar.
 • Yumurtlamaya hazır veya kılavuz yumurta görülmüş olan sürülerin yüksek performans gösterebilmeleri için, gerekli enerji, vitamin, amino asit ve mineral ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
 • Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmektedir.
 • Kanun ve yönetmeliklere uygun üretim yapılmakta olup, İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI kapsamındadır.
 • Granül ve pelet formundan dolayı hayvanlar tarafından kolay tüketilir.
 • Yemden yararlanmayı arttırır.
 • Hedef verim performansına ulaşmayı sağlar.
 • Sindirim sistemindeki eksikliği tamamlayarak besin sindirilebilirliğini arttırır.