Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Gül Sığır Süt Yemi

Büyükbaş Süt Yemleri

50 kg
 • Süt ineklerinin beslenmesinde hayvanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekir.
 • Hayvanlara verilen süt yemleri yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dengelenmemiş ise çeşitli problemler oluşur.
 • Sağmal ineklere, bir gün boyunca tüketeceği konsantre ve kaba yemler karıştırarak verilmelidir.
 • Süt ineklerinin enerji ihtiyaçları karşılanamazsa, süt verimi düşük olur, hastalıklara karşı direnci düşer, kızgınlıklar gizli seyreder ve döl tutma problemleri oluşur.
 • Rasyonların enerji ve protein dengesinin sağlanması önemlidir.
 • Süt ineklerinin barınakları temiz ve havadar olmalıdır.
 • İneklere 24 saat boyunca ulaşabilecekleri taze ve temiz su verilmelidir.
 • Düşük-orta kaliteli kaba yemlere ilave olarak hayvanların süt verimlerine göre günde 6-12 kg 'a kadar kullanılabilir.
 • Gül Sığır Süt Yemi, kaba yemlerden ayrı olarak veriliyor ise bir öğünde verilecek miktarın 3-4 kg 'ı aşmaması önerilir.
 • Günde 8 kg’dan fazla Gül Sığır Yemi verilecek ise en az 3 öğünde verilmelidir, böylece işkembenin hızlı asitleşmesine karşı önlem alınır.
 • Süt ineklerinin beslenmesinde hayvanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekir.
 • Hayvanlara verilen süt yemleri yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dengelenmemiş ise çeşitli problemler oluşur.
 • Sağmal ineklere, bir gün boyunca tüketeceği konsantre ve kaba yemler karıştırarak verilmelidir.
 • Süt ineklerinin enerji ihtiyaçları karşılanamazsa, süt verimi düşük olur, hastalıklara karşı direnci düşer, kızgınlıklar gizli seyreder ve döl tutma problemleri oluşur.
 • Rasyonların enerji ve protein dengesinin sağlanması önemlidir.
 • Hayvanların ihtiyaçlarına yönelik olarak doğru bakım ve besleme konusunda bölge satış müdürlerimizin, teknik desteği sizin için faydalı olacaktır.
 • Orta düzeyde süt verimine sahip ineklerin beslenmesi için uygundur.
 • Hayvanlar tarafından iştahla tüketilir.
 • Dengeli protein ve enerji yapısına sahiptir.