Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Hindi Yemi

Kanatlı Yemleri

 • Hindi civcivleri kümese gelmeden önce kaliteli bir hindi civciv yemi temin edilmelidir.
 • Hindi civcivleri kümese yerleştirilmeden sıcaklık 30-32oC' ye getirilmelidir. Her hafta 2-3oC azaltılarak 18-20oC seviyesine sabitlenmelidir. Sıcaklık ayarı kümes içi eşit şekilde ayarlanmaması durumunda, civcivlerin kümelenmelerine ve ezilip boğulmalarına sebep olmaktadır.
 • Kümeste kullanılacak ekipmanlar hindi civcivlerinin kümese getirilmeden önce dezenfekte işlemi uygulanıp, kontrol edilmelidir.
 • Altlık materyalinin tozsuz olması gerekmektedir. Aksi takdirde toza karşı çok hassas olan civcivlerde solunum yolu enfeksiyonlarına sebebiyet verilmiş olur.
 • Aydınlatma, kümesin her yerinde eşit olacak şekilde yapılmalıdır.
 • Hindi civcivlerinin 6.-8. günlerde gagaları kesilip aşılarının yapılması gereklidir.
 • Kullanılacak suluk ve yemlik sayıları, kümes içerisindeki hayvan sayısına yeterli şekilde olmalıdır.
 • Yumurtadan çıkan hindi civcivlerinin 8. hafta sonuna kadar beslemesinde kullanılan yemdir.
 • 1.ve 8. hafta arasında yedirilen kaliteli bir hindi civciv yemi, hindilerin ilerleyen yaşlarda göstereceği yüksek performansla doğrudan ilişkilidir. Bundan dolayıdır ki üreticilerimizin, yüksek performans elde edebilmeleri için Beşyem Hindi Civciv Yemi farkıyla, hayvan ihtiyaç değerleri ölçü alınarak formüle edilmektedir.
 • Hayvanların önlerinde sürekli temiz su ve yem bulunmalıdır.
 • Beşyem Hindi Civciv yemi, tam yem olup dışardan herhangi ilave katkı materyaline ihtiyaç duyulmaz.
 • Beşyem Hindi Civciv Yemi, gerekli enerji, vitamin, amino asit ve mineral ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
 • Sindirilebilirliği yüksek enerji kaynakları ve esansiyal amino asitler sayesinde gelişimi destekler, yem dönüşüm oranını iyileştirir.
 • Kullanılan hammaddeler, kalite kontrol laboratuvarlarımızda, uzman ekibimiz tarafından kontrol edilip, kalite standartlarına göre üretime alınmaktadır.
 • Kanun ve yönetmeliklere uygun üretim yapılmakta olup, İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI kapsamındadır.
 • 8. hafta yaşına kadar hindi civcivlerinin sağlıklı büyümesini sağlar.
 • 8. haftadan sonraki dönemler için hindi civcivlerinin sağlıklı bir iskelet sistemi gelişimi sağlar.
 • Uygun koşullarda yetiştiricilik yapıldığında hastalıklara yakalanma riskini azaltıcı etkiye sahiptir.
 • Granül ve pelet formundan dolayı hayvanlar tarafından kolay tüketilir.
 • Yemden yararlanmayı arttırır.