Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Kartopu Kuzu Besi Yemi

Küçükbaş Yemleri

50 kg
 • Kuzuların doğumdan sonra daha iyi canlı ağırlık artışı sağlayabilmeleri için, sağlıklı olması, doğru ve yeterli besleme yapılması ve uygun barınak koşullarının sağlanması gerekir.
 • Kuzuların kesim canlı ağırlıklarının yüksek olması için, annenin doğum öncesi süreçte doğru beslenmesi çok önemlidir. Kuzu barınaklarında nem oranının %40-60 düzeyinde, ortam ısısının 15-18 ◦C olması sağlanmalıdır.
 • Kuzular doğum sonrası ilk 4 hafta boyunca annelerinde aldıkları ağız sütü ile hayata tutunarak kilo alırlar. Bu dönemde yeterli besin madde içeriğine sahip bir kuzu yemi ile ilave canlı ağırlık artışı sağlanır.
 • Kuzular 4 günlük yaştan sütten kesim dönemine kadar ortalama 250-350 gr kuzu yemi tüketmelidir. Bu tüketim sütten kesilene kadar 400-450 gr a kadar çıkabilir.
 • Sütten kesim döneminde kuzuların yaklaşık 17-18 kg canlı ağırlıkta olması gerekir.
 • Kuzular 7 günlük yaştan itibaren önlerinde Kartopu Kuzu Başlangıç Yemi serbest, su serbest olacak şekilde beslenirler.
 • Kartopu Kuzu Besi Yemi, bütün bir kuzu besi dönemi boyunca kullanılabileceği gibi, kuzu başlangıç yemi olarak ta kullanılabilen özel bir yemdir.
 • Bu yem, kuzuların önlerinde kuzular kesime gidene kadar 24 saat boyunca serbest olacak şekilde bulundurulmalıdır. Bu yem kuzulara 24 saatte bir sefer verilmemelidir.
 • Gün içerisinde 3-6 öğünde taze olacak şekilde verilmelidir.
 • 24 saatlik ihtiyaçları bir seferde kuzuların önüne koyulması durumunda kuzunun ağzı ile sürekli oynamasından dolayı yem tozlanarak tüketim düşecektir. Bu durum kuzunun günlük canlı ağırlık artışının azalmasına ve kesim ağırlığına geç gelmesine neden olacaktır.
 • Kuzuların kuzu bölmelerinde önlerinde temiz, ılık suyun 24 saat boyunca içebileceği miktarda bulundurulmalıdır. Bu dönemde kuzuların serbest olarak annelerinden süt içmeleri sağlanmalıdır.
 • Kaba yem olarak 1,5-2 cm uzunluğunda kıyılmış saman veya kaliteli bol yapraklı yonca, yem ile birlikte başlanılabileceği gibi, 5 haftalık yaşı doldurduktan sonra önlerinde serbest olarak bulundurulabilir.
 • Kuzular ilk 1 aydan sonra meraya çıkartılabilir.
 • Kuzu sürülerinin ortalama150-200 hayvan olacak şekilde analarından ayrı olarak otlatılmaları sağlanmalıdır.
 • Kış mevsiminde doğan kuzular meraya çıkamadıkları için önlerine iyi kalitede kuru ot veya yonca kuru otu verilmesi sağlanmalıdır.
 • Kuzular tarafından sevilerek tüketilen lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek bir yemdir.
 • Kuzuların hızlı canlı ağırlık artışı kazanarak kesim olgunluğuna ulaşmasını sağlar.
 • Küçük kuzuların 2 kg kuru madde tüketerek 1 kg canlı ağırlık kazanmalarını sağlar.
 • Kuzularda sindirim sistemi problemlerine yol açmadan kesim ağırlığına ulaşana kadar kullanılabilen bir yemler.
 • Zengin vitamin-mineral içeriğine sahiptir.
 • Hayvanların tüm vitamin-mineral ihtiyaçlarını karşılar.
 • Mera beslemesinde oluşan besin madde noksanlıklarını karşılar.