Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Manolya Sığır Besi Yemi

Büyükbaş Besi Yemleri

50 kg
 • Besi barınaklarının iyi havalandırılmış ve temiz olması gerekir.
 • Besi ahırlarında hayvanların yattıkları alanların kuru ve temiz olması, besi performansını arttırır.
 • Besinin her döneminde hayvan başına 2-2,5 kg kuru ot veya saman tükettirilebilir.
 • Besi sığırlarına serbest olarak tüketebilecekleri taze ve temiz su mutlaka sağlanmalıdır.
 • Suyun öğünlü olarak sunulması yem tüketiminin ve canlı ağırlık artışının azalmasına neden olur.
 • Suyun yetersiz verilmesi ayaklarda kızarıklıklar, şişmeler ve topallıklara neden olur.
 • Serbest olarak 24 saat boyunca hayvanların önünde bulundurulması önerilir.
 • Besinin başlangıç döneminde(190-260 kg canlı ağırlık arasında), bu yemle birlikte yüksek proteinli kaba veya konsantre yemlerin uygun miktarlarda verilmesi tavsiye edilir.
 • Besinin bitirme döneminde (320 kg 'ın üzerinde) bu yemle birlikte yüksek enerjili kaba ve/veya konsantre yemlerin yemlerin uygun miktarlarda verilmesi tavsiye edilir.
 • Bu yemle birlikte işkembenin asitleşmesini engelleyecek şekilde saman veya çayır otu hayvanların önünde 24 saat boyunca bulundurulmalıdır.
 • Manolya Besi Yeminin kullanımı ile daha yüksek performans elde etmek için, bakım ve besleme konusunda firmamız teknik personellerinden destek alınız.
 • Yerli veya yerli melezi besi hayvanlarına tüm besi dönemi boyunca kullanılabilen bir yemdir.
 • Genetik olarak kilo alma performansı düşük, düşük-orta özelliğe sahip besi hayvanlarının beslenmesinde tüm besi dönemi boyunca kullanılabilir.