Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Melisa Sığır Süt Yemi

Büyükbaş Süt Yemleri

50 kg
 • Doğum sonrası ineklerin süt verimleri hızlı bir artış eğilimi gösterir.
 • Laktasyonun ilk 70 günü içinde en yüksek seviyeye ulaşır. Bu dönemde ve sonrasında süt veriminin yüksek seyretmesini sağlamak için besleme ve bakım-barınak koşulları uygun olmalıdır.
 • Doğum sonrasında hayvanların iştahının yetersiz olması nedeniyle vücut yağları kullanılır ve hayvanlar hızla kilo kaybeder. Bu hızlı zayıflama sonucunda hayvanlarda şeker hastalığı (ketozis) ve karaciğer yağlanması oluşabilir.
 • Hayvanlarda kızgınlık görülmez ya da gizli seyreder.
 • Gebe kalma problemleri görülür.
 • Tüm sağım dönemi boyunca süt sığırları protein, enerji, vitamin ve mineral bakımından dengeli bir rasyonla beslenmelidir. Bu dengenin sağlanamadığı durumlarda hayvanlar hedeflenen süt verim performansına ulaşamaz ve beslemeye bağlı sağlık problemleri oluşur.
 • Doğru ve dengeli bir rasyon ile hayvanlar hastalıklara karşı daha dayanıklı olur, yüksek süt verir ve kolay gebe kalır.
 • Enerji içeriği yüksek kaliteli kaba yeme ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut yağlılık durumlarına göre günde 5-13 kg arasında kullanılması önerilir.
 • Rasyonu toplam karışım yapma imkanı yoksa, öğünlü beslemede öğün başına 3-4 kg’dan fazla verilmemelidir.
 • Günlük yem tüketimi 8 kg’dan fazla ise öğün sayısının 3 veya 4'e çıkartılması faydalıdır.
 • Detaylı rasyon çalışmaları için bölge satış müdürlerimizin, teknik desteği sizin için faydalı olacaktır.
 • Mısır silajı gibi enerji içeriği yüksek ve protein içeriği düşük kaba yemlerle karıştırılarak dengeli beslenme yapılmasını sağlar.
 • İçeriğinde yer alan protein, enerji, mineral ve vitamin düzeyleri ile süt ineklerinin tüm sağım dönemi ihtiyaçlarını karşılayan bir yemdir.
 • Yüksek süt ve döl verimi elde edilmesini sağlar.
 • Tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği yüksek, lezzetli bir süt yemidir.
 • İneklerde bağışıklığın desteklenmesini sağlar.