Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Nilüfer 1 Kuru Dönem Yemi

50 kg
 • Gebe inek doğumuna 2 ay kala kuruya çıkarılır (sütten kesilir). Anne karnındaki buzağı toplam büyümesinin üçte ikisini gebeliğin son 3 ayında gerçekleştirir. Bu dönemde ineğin meme dokuları dinlenir.
 • Kurudaki inek, döneminin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde beslenmeli ve yağlandırılmamalıdır.
 • İneklerin canlı ağırlık ve kondüsyon düzenlemeleri kuru döneme alınmadan 1-2 ay öncesinden ayarlanmalıdır.
 • Kuru dönemdeki hayvanlar için en uygun vücut kondüsyon puanı (vücut yağlılık puanı) 3.25-3.75 arasında olmalıdır.
 • İyi bir kuru dönem beslemesi doğumun kolay olmasını ve doğum sonrası metabolik hastalıkların önlenmesini sağlar.
 • Doğum sonrası süt ineğinin genetiğine uygun olan yüksek süt verimini temin ederek bu verimin uzun süre korunmasına yardımcı olur.
 • 8 Haftalık kuru dönem beslemesi ilk 5 ve son 3 haftalık dönem olarak iki bölümde ele alınmalıdır.
 • İlk 5 hafta boyunca yonca, fiğ, tırfıl gibi baklagil kökenli kaba yemler ot veya silaj şeklinde fazla verilmemelidir.
 • Bu dönemde verilen mısır silajı da 5-6 kg'dan fazla olmamalıdır. Ayrıca fabrika yemi ve tahıl kullanım miktarlarına dikkat edilmelidir.
 • Hayvanların önünde 24 saat boyunca önünde serbest olacak şekilde içme suyu kalitesinde taze ve temiz su bulundurulmalıdır.
 • Hayvanlar havadar bir ortamda altları kuru ve temiz olacak şekilde barındırılmalıdırlar.
 • Nilüfer 1 Kuru Dönemi Yemi, rasyonda kaliteli kaba yem kullanılıyorsa (kaliteli kaba yemin toplam kaba yemin %30'unu geçmemesini dikkate alarak) günlük 2. 0-2. 5 kg.
 • Sadece saman ve kötü kalitede kaba yem kullanılıyorsa günde 3-5 kg kullandırılmalıdır.
 • Kuru dönemdeki ineklerin önünde yiyebildiği kadar samanın da serbest olarak bulundurulmasında büyük fayda vardır.
 • Kuru dönemin ilk safhasında (ilk 35-40 gün) ineklerin iştahları çok açıktır. Bu dönemde fazla yem tüketiminden kaçınılmalıdır.
 • Kuru dönem beslemesi konusunda firmamızın bölge müdürlerinden destek almanız faydalı olacaktır.
 • Nilüfer 1 Kuru Dönemi Yemi, kuru dönemdeki ineklerin gebelik metabolizması dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 • Kuru Dönemdeki inekleri yağlandırmadan dengeli bir şekilde besleyerek günlük ihtiyaçlarını karşılar.
 • Doğum sonrası sağmal hayvanların daha az metabolizma hastalığı yaşamasını sağlar.
 • Sağmal hayvanın genetiğine uygun en yüksek süt verimine ulaşmasına yardımcı olur.