Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Orkide Buzağı Büyütme Yemleri

Buzağı Yemleri

50 kg
 • Sütten kesilen buzağılarda işkembe gelişiminin ilk aşaması şekillenmiştir. Bu gelişimin yetişkin hayvanlardaki seviyeye gelmesi 4-6 aylık yaşa kadar devam eder.
 • Bu dönemde kaliteli ve lezzetli hammaddeler ile oluşturulmuş yemler verilmelidir.
 • Buzağıların beslenmesinde 4 aylık yaşa kadar kesinlikle taze yeşil ot, mısır silajı ve posalar kullanılmamalıdır.
 • Bu yaştaki buzağılar kendi dönemine yakın diğer buzağılar ile bir grup halinde beslenir.
 • Guruptaki buzağı sayısı barınağın kapasitesine bağlı olmak koşulu ile 6-10 hayvan arasında olmalıdır. Kalabalık gruplar, buzağılarda özellikle solunum yolu hastalıkları oluşumunu tetikler.
 • Buzağılar 4 aylık yaşını doldurana kadar bu şekilde beslenirler. Dişi ve erkek buzağılar 4 aylık yaştan sonra ayrı bölmelerde beslenirler. Dişi buzağılar 4 aylık yaştan sonra düve besleme programına alınırlar ve doğuma 4-6 hafta kalana kadar bu şekilde beslenirler.
 • Erkek buzağılar ise 4 aylık yaşını tamamladıktan sonra erkek besi programına alınırlar.
 • Bu hayvanlara 4 aylık yaşın sonuna kadar kaliteli kaba yemler hariç saman gibi kuru kaba yemler, silaj ve yaş posa gibi sulu yemler verilmesi tavsiye edilmez.
 • Dişi buzağılar 3 ve 4. aylarda Orkide Buzağı Büyütme Yemi ile beslenmelidir. 4 aylık yaştan sonra dişiler düve besleme programına alınır.
 • Erkek buzağılara ise 6 aylık yaşın sonuna kadar Orkide Buzağı Büyütme Yemi serbest olarak yedirilir.
 • Buzağılarda sütten kesime kadar verilen Filiz Buzağı Başlangıç Yemi ile Orkide Buzağı Büyütme Yemi karıştırılarak, en az 15 günde yavaş yavaş geçiş yapılır.
 • İki aylık yaşını dolduran buzağılar 4 aylık yaşını tamamlayana kadar 24 saat boyunca önlerinde serbest olacak şekilde Orkide Buzağı Büyütme Yemi bulundurulur.
 • Bu dönemde kaliteli kaba yemler (yonca ve diğer baklagil otları) önlerinde serbest olarak bulundurulmalıdır. Bu yaştaki buzağılara içme suyu kalitesinde temiz ve taze su 24 saat boyunca verilmelidir.
 • Hayvanlarınızın ihtiyaçlarına yönelik doğru besleme için saha teknik ekibimize danışmanız faydalı olacaktır.
 • Orkide Buzağı Büyütme Yemi buzağıların bu dönemdeki ihtiyaçları ve sindirim özellikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
 • Erkek buzağıların besi programına iyi bir başlangıç yapmasını sağlayarak besi süresinin kısalmasını sağlar.
 • Dişi buzağıların ilerleyen dönemlerde göstereceği döl ve süt verimi performansını olumlu yönde etkiler.