Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Yumurta Tavuk Yemi

Kanatlı Yemleri

Yüksek yumurta verimini etkileyen parametreler:

 • Sürü yönetimi
 • Işık programı
 • Aşılama programları
 • Kullanılan ekipmanlar ve kümes tipi
 • Üstün performanslı hibrit seçimi
 • Dengeli beslenme 
 • Hastalıklar
 • Yerleşim sıklığı
 • Kaliteli su ve yem
 • Sıcak ve soğuk stresi

Belirtilen parametreler, sürülerin civciv aşamasından piliç büyütme ve tavukların tüm yumurtlama dönemleri boyunca, yüksek verimliliğin sürdürülmesinde başlıca kriterlerdir. Bu parametreler göz önünde bulundurularak müşterimizin üretim yapmaları tavsiye niteliğindedir.

Üreticilerimizin yüksek karlılık elde edebilmeleri için, yarkaların çiftliklerine yerleştirilinceye kadar geçen süreçle ilgili, damızlıkçı firmalardan aşılama programları, üniformite, gramaj, civcivlerine ait anaç hafta yaşı, yetiştirme teknikleri gibi sürü geçmişi ile ilgili bilgileri istenmesi ve bu doğrultuda üretime devam etmesi önem arz etmektedir.

Katalog bilgilerinden yararlanılmalı ve uzman kişilerden ışık programı hakkında bilgi alınmalıdır.

 • Cinsel olgunluğa ulaştığı düşünülen, yumurtlamaya başlamış ve yumurta verimi en az % 2- 5 randımana ulaşmış sürülerin, tüm yumurtlama dönemleri boyunca kullanılan yemdir.
 • Hayvanların önünde yem ve temiz su bulundurulmalıdır.
 • Beşyem Yumurta Tavuk Yemi, her ırkın katalog değerleri ölçü alınarak hazırlanmaktadır.
 • Yumurtlamaya başlamış olan sürülerin yüksek performans gösterebilmeleri için , gerekli enerji, vitamin, amino asit ve mineral ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
 • Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmektedir.
 • Kullanılan hammaddeler, kalite kontrol laboratuvarlarımızda, uzman ekibimiz tarafından kontrol edilip, kalite standartlarına göre üretime alınmaktadır.
 • Kanun ve yönetmeliklere uygun üretim yapılmakta olup, İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI kapsamındadır.
 • Granül ve pelet formundan dolayı hayvanlar tarafından kolay tüketilir.
 • Yemden yararlanmayı arttırır.
 • Yüksek yumurta randımanına ulaşmayı sağlar.
 • Sürülerin pik randımana ulaşması ve pikte kalma süresinin uzun olmasını sağlar.
 • Tüm besin madde ihtiyaçlarını yüksek düzeyde karşılandığından, kafes yorgunluğu, metabolik hastalıklar gibi olumsuzlukları engeller.
 • Yumurta kabuk kalitesi, iç kalitesi, yumurta ağırlığı ve raf ömrü gibi parametreleri yüksek derecede karşılayarak üretici memnuniyetine katkı sağlar.
 • Canlı ağırlık artışını ve yem dönüşüm oranını optimize ederek ekonomik kazanç sağlar.