Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Karanfil Sığır Besi Geliştirme Yemi

Büyükbaş Besi Yemleri

50 kg
 • Ekonomik bir sığır besisi yapılabilmesi için doğru sığır ırkı seçilmeli ve doğru besleme programları uygulanmalıdır.
 • Besi başlangıcında yapılan besleme hataları besinin ilerleyen dönemlerinde de hayvanların hızlı canlı ağırlık artışı sağlamasını engeller.
 • Besi barınaklarının iyi havalandırılmış ve temiz olması gerekir.
 • Ayda bir kez besi sığırlarının canlı ağırlık tartımları yapılmalıdır.
 • Canlı ağırlık artışlarına göre besi rasyonları düzenlenmelidir.
 • İki veya üç defa günlük canlı ağırlık artışları düşük çıkan hayvanların besi programından çıkartılması gerekir.
 • Yarı açık serbest sistem ahırlarda barındırılan hayvanlarda, kapalı ve bağlı sistem ahırlarda barındırılan hayvanlara göre ayak- bacak problemleri daha az görülür.
 • Besi ahırlarında hayvanların yattıkları alanların kuru ve temiz olması, besi performansını arttırır.
 • Mevcut beslemenizden, Karanfil Sığır Besi Geliştirme Yemine geçişlerde en az 1-2 hafta süre ile alıştırma yapmak, işkembenin yeme daha güvenli uyum sağlamasına katkıda bulunur.
 • Besi sığırcılığında ideal besleme yöntemi gün boyunca sığırların yiyebileceği kadar besi yemi yemliklerinde bulundurulmalı ve önlerinden kaba kıyılmış kuru ot ve saman eksik bırakılmamalıdır.
 • Bu yöntemle besleme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda her 100 kg. canlı ağırlığa 2 Kg Karanfil Sığır Besi Geliştirme Yemi hesap edilerek yemleme yapılmalıdır.
 • Karanfil Besi Yeminin Kullanımı ile daha yüksek performans elde etmek için, rasyonlar konusunda firmamız teknik personellerinden destek alınız.
 • Karanfil Sığır Besi Geliştirme Yemi 8,5-10 aylık yaşta bulunan veya 260-340 kg canlı ağırlıklar arasında olan hayvanların beslenmesinde kullanılacak bir yemdir.
 • Karanfil Sığır Besi Geliştirme Yemi İşkembenin asitleşmesini engellemek amacıyla özel katkılarla desteklenmiştir.
 • Kaliteli protein ve Enerji kaynağı hammaddeler kullanılarak özel olarak hazırlanmıştır.
 • Karanfil Sığır Besi Geliştirme Yemi, besi danalarının sindirim sistemi bozukluklarına engel olacak şekilde önlemler alınarak üretilmiştir.
 • Dengeli bir protein-enerji içeriği sayesinde hayvanların iskelet - kas gelişiminin ve günlük canlı ağırlık artışının yüksek olmasını sağlar.
 • Hayvanların erken yaşta kesim ağırlığına ulaştırır.
 • Dengeli vitamin-mineral içeriğine sahiptir. Hayvanlar ayrıca vitamin - mineral takviyesine ihtiyaç duymaz.
 • Hayvanların ayak sağlığını korur.