Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Zambak Sığır Besi Bitirme Yemi

Büyükbaş Besi Yemleri

50 kg
 • Ekonomik bir sığır besisi yapılabilmesi için doğru sığır ırkı seçilmeli ve doğru besleme programları uygulanmalıdır.
 • Besi barınaklarının iyi havalandırılmış ve temiz olması gerekir.
 • Besi hayvanları için en uygun ısı -5 - +8⁰C ve en uygun nem ise %40-60 düzeyindedir.
 • Barınaklarda hava akımının (rüzgarın) < 2 metre/saniye olması uygundur (hava akımı (rüzgar) saatte 7.2 km'nin altında olmalıdır).
 • Besi sığırlarına serbest olarak tüketebilecekleri taze ve temiz suyu mutlaka sağlayın.
 • Suyun öğünlü olarak sunulması yem tüketiminin ve canlı ağırlık artışının azalmasına neden olur.
 • Ayda bir kez besi sığırlarının canlı ağırlık tartımları yapılmalıdır.
 • Canlı ağırlık artışlarına göre besi rasyonları düzenlenmelidir.
 • İki veya üç defa günlük canlı ağırlık artışları düşük çıkan hayvanların besi programından çıkartılması gerekir.
 • Yarı açık serbest sistem ahırlarda barındırılan hayvanlarda, kapalı ve bağlı sistem ahırlarda barındırılan hayvanlara göre ayak-bacak problemleri daha az görülür.
 • Besi ahırlarında hayvanların yattıkları alanların kuru ve temiz olması, besi performansını arttırır.
 • Besinin her döneminde hayvan başına 2-2,5 kg kuru ot veya saman tükettirilebilir.
 • Mevcut beslemenizden, Zambak Sığır Besi Bitirme Yemine geçişler de en az 1-2 hafta süre ile alıştırma yapmak, işkembenin yeme daha güvenli uyum sağlamasına yardım eder.
 • Besi sığırcılığında ideal besleme yöntemi gün boyunca sığırların yiyebileceği kadar besi yemi yemliklerinde bulundurulmalı ve önlerinden kaba kıyılmış kuru ot ve saman eksik bırakılmamalıdır.
 • Bu yöntemle besleme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda her 100 kg canlı ağırlığa 2 kg Zambak Sığır Besi Bitirme Yemi hesap edilerek yemleme yapılmalıdır.
 • Zambak Sığır Besi Bitirme Yeminin Kullanımı ile daha yüksek performans elde etmek için, rasyonlar konusunda firmamız teknik personellerinden destek alınız.
 • Zambak Sığır Besi Bitirme Yemi 10 aylık yaştan sonra veya 340/350 kg canlı ağırlıktan sonra hayvanların kesimine kadar kullanılacak bir yemdir.
 • Besinin son döneminde çok istenirse 1-2 kg tahıl ilaveleri ile besi programı tamamlanabilir.
 • Zambak Sığır Besi Bitirme Yemi, besideki danalarının sindirim sistemi bozukluklarına engel olacak şekilde önlemler alınarak üretilmiştir.
 • Dengeli bir protein-enerji içeriği sayesinde hayvanların iskelet-kas gelişiminin ve günlük canlı ağırlık artışının yüksek olmasını sağlar.
 • Yüksek canlı ağırlık ve karkas randımanı sağlar.
 • Dengeli vitamin-mineral içeriğine sahiptir. Hayvanlar ayrıca vitamin - mineral takviyesine ihtiyaç duymaz.
 • Hayvanların ayak sağlığını korur.