Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Lale Sığır Süt Yemi

Büyükbaş Süt Yemleri

50 kg
 • Süt sığırlarının beslenmesinde protein, enerji, vitamin ve mineral dengeleri çok önemlidir. Bu dengenin sağlanaması sonucunda süt sığırlarında canlı ağırlık kaybı veya yağlanma görülebilir.
 • Süt sığırı rasyonlarında yetersiz enerji nedeniyle süt verimi ve aşırı canlı ağırlık kaybı, hastalıklara karşı direncin azalması, kızgınlıkların gizli seyretmesi veya kızgınlığın oluşmaması ve döl tutma problemleri oluşur.
 • Rasyonda enerji eksikliği durumunda, bilinçsizce uygulanan yüksek proteinli besleme programları, protein- enerji dengesini protein lehine bozar. Dolayısıyla enerji açığı oluşacak ve bu enerji eksikliğine bağlı olarak inekler zayıflayacaktır.
 • Süt ineklerinin beslenmesinde yapılması gereken en faydalı uygulama; sağmal ineklerin bir gün boyunca yediği konsantre ve kaba yemlerini karıştırarak kullanılmasıdır.
 • Süt ineklerinin barınakları temiz ve havadar olmalıdır.
 • İneklerin önünde istedikleri zaman içebilecekleri kaliteli, temiz ve taze su bulundurulmalıdır.
 • Öğünlü su verme yem tüketiminin azalmasına, süt ve döl verimi kayıplarına neden olur.
 • İyi kaliteli kaba yeme ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut yağlılık durumlarına göre günde 5-13 kg arasında kullanılması önerilir.
 • Rasyonu toplam karışım yapma imkanı yoksa öğünlü beslemede öğün başına 3-4 kg’dan fazla verilmemelidir.
 • Günlük yem tüketimi 8 kg’dan fazla ise öğün sayısının 3 veya 4'e çıkartılması faydalıdır. Bir öğünde verilen konsantre yem (fabrika yemi, arpa, buğday, küspe vs dahil) miktarının 3-4 kg'ı aşmaması asidoz (işkembenin asitleşmesi) ve beslemeye bağlı ayak hastalıklarını önlemeye katkı sağlar.
 • Süt sığırlarının beslenmesinde protein, enerji, vitamin ve mineral dengeleri çok önemlidir. Bu dengenin sağlanaması sonucunda süt sığırlarında canlı ağırlık kaybı veya yağlanma görülebilir.
 • Süt sığırı rasyonlarında yetersiz enerji nedeniyle süt verimi ve aşırı canlı ağırlık kaybı, hastalıklara karşı direncin azalması, kızgınlıkların gizli seyretmesi veya kızgınlığın oluşmaması ve döl tutma problemleri oluşur.
 • Rasyonda enerji eksikliği durumunda, bilinçsizce uygulanan yüksek proteinli besleme programları, protein- enerji dengesini protein lehine bozar. Dolayısıyla enerji açığı oluşacak ve bu enerji eksikliğine bağlı olarak inekler zayıflayacaktır.
 • Süt ineklerinin beslenmesinde yapılması gereken en faydalı uygulama; sağmal ineklerin bir gün boyunca yediği konsantre ve kaba yemlerini karıştırarak kullanılmasıdır.
 • Süt ineklerinin barınakları temiz ve havadar olmalıdır.
 • İneklerin önünde istedikleri zaman içebilecekleri kaliteli, temiz ve taze su bulundurulmalıdır.
 • Öğünlü su verme yem tüketiminin azalmasına, süt ve döl verimi kayıplarına neden olur.
 • Detaylı rasyon çalışmaları için bölge satış müdürlerimizin, teknik desteği sizin için faydalı olacaktır.
 • Lale Sığır Süt Yemi protein ve enerji bakımından dengeli bir süt yemidir.
 • Aynı zamanda yüksek enerji içeriği sayesinde rasyonların enerji ihtiyacını karşılar.
 • İçeriğinde bulunan kaliteli hammaddeler sayesinde kaliteli ve yararlanılabilirliği besin maddeleri sağlar.
 • Lale süt yemi rasyonlarda proteince zengin kuru kaba yemler ve/veya yağlı tohum küspeleri kullanıldığında rasyonun enerji eksikliğini tamamlayarak, protein-enerji dengesini sağlayacak şekilde hazırlanmış özel bir yemdir.