Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Lavanta Sığır Besi Başlangıç Yemi

Büyükbaş Besi Yemleri

50 kg
 • Ekonomik bir sığır besisi yapılabilmesi için doğru sığır ırkı seçilmeli ve doğru besleme programları uygulanmalıdır.
 • Hayvanın gelişme döneminde hayvanların bu dönemdeki ihtiyaçlarına yönelik doğru bir besleme programı uygulanmaz ise, hayvanlar dengeli bir kemik ve kas dokusu oluşumu sağlayamayacaklardır.
 • Besi başlangıcında yapılan besleme hataları besinin ilerleyen dönemlerinde de hayvanların hızlı canlı ağırlık artışı sağlamasını engeller.
 • Besi barınaklarının iyi havalandırılmış ve temiz olması gerekir.
 • Besi sığırlarına serbest olarak tüketebilecekleri taze ve temiz suyu mutlaka sağlayın.
 • Ayda bir kez besi sığırlarının canlı ağırlık tartımları yapılmalıdır.
 • Canlı ağırlık artışlarına göre besi rasyonları düzenlenmelidir.
 • Yarı açık serbest sistem ahırlarda barındırılan hayvanlarda, kapalı ve bağlı sistem ahırlarda barındırılan hayvanlara göre ayak-bacak problemleri daha az görülür.
 • Besi ahırlarında hayvanların yattıkları alanların kuru ve temiz olması, besi performansını arttırır.
 • Mevcut beslemenizden, Lavanta Sığır Besi Başlangıç Yemine geçişlerde en az 1-2 hafta süre ile alıştırma yapmak, işkembenin yeme daha güvenli uyum sağlamasına katkıda bulunur.
 • Besi sığırcılığında ideal besleme yöntemi gün boyunca sığırların yiyebileceği kadar besi yemi yemliklerinde bulundurulmalı ve önlerinden kaba kıyılmış kuru ot ve saman eksik bırakılmamalıdır. Bu yöntemle besleme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda her 100 kg canlı ağırlığa 2 kg Lavanta Sığır Besi Başlangıç Yemi hesap edilerek yemleme yapılmalıdır.
 • Uygun bakım ve besleme koşulları hakkında firmamızın bölge satış müdürlerinden destek almanız faydalı olacaktır.
 • Lavanta Sığır Besi Başlangıç Yemi 7-9 aylık yaşta bulunan veya 190-260 kg canlı ağırlıklar arasında olan hayvanların beslenmesinde kullanılacak bir yemdir.
 • Kaliteli protein ve enerji kaynağı hammaddeler kullanılarak özel olarak hazırlanmıştır.
 • Hayvanların iskelet ve kas gelişimini sağlayarak, boylanmasına yardımcı olur.
 • İlerleyen besi dönemlerinde hayvanlarda daha hızlı canlı ağırlık artışını destekler.
 • Dengeli vitamin-mineral içeriğine sahiptir.
 • Hayvanlar, ayrıca vitamin - mineral takviyesine ihtiyaç duymaz.
 • Hayvanların ayak sağlığını korur.