Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Nergis Sığır Süt Yemi

Büyükbaş Süt Yemleri

50 kg
 • Hayvanlara verilen süt yemleri günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dengelenmemiş ise süt verim kayıpları ve gebe kalma problemleri oluşur.
 • Süt ineklerinin beslenmesinde konsantre ve kaba yemlerin karıştırarak verilmesi gerekir.
 • Süt ineklerinin enerji ihtiyaçları karşılanamazsa, süt verimi ve canlı ağırlık kaybı, hastalıklara karşı direncin azalmasına, kızgınlıkların gizli seyretmesine ve döl tutma problemlerine neden olur. Rasyonların enerji ve protein dengesinin sağlanması oldukça önemlidir.
 • Süt ineklerinin barınakları temiz ve havadar olmalıdır.
 • İnekler istedikleri zaman içebilecekleri kaliteli, temiz ve taze su önlerinde sürekli bulundurulmalıdır.
 • Öğünlü su verme yem tüketiminin azalmasına ve işkembenin asitleşmesine neden olur.
 • Orta, orta-yüksek, kaliteli kaba yeme ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut yağlılık durumlarına göre günde 6-13 kg 'a kadar kullanılabilir.
 • Günde 8 kg’dan fazla Nergis Sığır Yemi verilecek ise en az 3 öğünde verilmelidir, böylece işkembenin hızlı asitleşmesine karşı önlem alınır.
 • Nergis Sığır Süt Yemi, kaba yemlerden ayrı olarak veriliyor ise bir öğünde verilecek miktarın 3 - 4 kg 'ı aşmaması önerilir.
 • Hayvanların ihtiyaçlarına yönelik olarak doğru bakım ve besleme konusunda bölge satış müdürlerimizin, teknik desteği sizin için faydalı olacaktır.
 • Nergis Sığır Süt Yemi, bileşiminde bulunan protein, enerji, mineral ve vitamin düzeyleri ile orta ve orta- yüksek verimli süt sığırlarının, tüm sağım dönemi boyunca gerekli ihtiyaçlarını karşılar.
 • Dengeli vitamin - mineral içeriği ile ayrıca vitamin - mineral katkısı kullanımına gerek yoktur.
 • Dengeli enerji ve protein yapısı ile metabolizma hastalıklarına karşı koruyucudur.