Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Yumurta Civciv Yemi

Kanatlı Yemleri

 • Civcivler kümese gelmeden önce kafesleri, civciv büyütme binaları ve kullanılacak tüm ekipmanlar temizlenip, dezenfekte edilmelidir.
 • Kümes yem tepsileri yerlerine konulmalı ve ilave civciv yemlikleri kullanılmalıdır.
 • Kümesi, civcivler gelmeden mevsime göre 2- 24 saat öncesinden ısıtmaya başlayınız.
 • Kümes sıcaklığının, kafesli sistemde 29 – 32 ° C, yerde civciv büyütmede ise 32 - 35 ° C olması sağlanmalıdır.
 • Yerde yetiştirmede zemine, kaliteli kavuz, talaş veya saman gibi materyaller serilmelidir.
 • Altlık kalınlığı en az 5 – 8 cm olmalıdır.
 • Civcivlerin kümes içerisinde homojen bir şekilde dağılımları sağlanmalıdır.
 • Civcivlerin önce su içmesi sağlanmalıdır ve civcivlere içirilecek su sıcaklığı 18 – 20 ° C olmalıdır.
 • Civcivleri yem yemeğe teşvik edebilmek için ilk 1 hafta yere serili olan kağıtların üzerinde yem bulundurulmalıdır.
 • Kuluçkahanelerden çıkan ticari yumurtacı civcivlere, kümelere yerleştirildiği 1. günden - 6. haftaya kadar yedirilen bir yemdir.
 • Civciv dönemi boyunca, kümes şartları ve büyütme yöntemlerine bağlı olarak 8. haftaya kadar yedirilebilir.
 • Birinci gün – 6. hafta arasında yedirilen kaliteli bir civciv yemi, tavukların ilerleyen yaşlarda göstereceği yüksek performansla direkt ilişkilidir. Bundan dolayıdır ki üreticilerimizin, yüksek performans elde edebilmeleri için Beşyem Yumurta Civciv Yemi farkıyla, her ırkın katalog değerleri ölçü alınarak formüle edilmektedir.
 • Beşyem Yumurta Civciv Yemi, her ırkın katalog değerleri ölçü alınarak hazırlanmaktadır.
 • Altıncı haftaya kadar civcivlerin hedeflenen standartlara ulaşmasını sağlar.
 • Altıncı haftadan sonraki dönemler için civcivlerin sağlıklı bir iskelet sistemine sahip olmasını sağlar.
 • Civcivlerin yüksek performans gösterebilmeleri için gerekli enerji, vitamin, amino asit ve mineral ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
 • Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmektedir. Kaliteli içeriği nedeniyle üreticilere ekonomik kazanç sağlar.
 • Uygun koşullarda yetiştiricilik yapıldığında hastalıklara yakalanma riskini azaltıcı etkiye sahiptir.
 • Kanun ve yönetmeliklere uygun üretim yapılmakta olup, İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI kapsamındadır.
 • Granül formundan dolayı hayvanlar tarafından kolay tüketilir.
 • Yemden yararlanmayı arttırır.