Diğer Ürünlerimizi Görmek İçin Seçiniz

Yumurta Piliç Büyütme Yemi

Kanatlı Yemleri

 • Hayvanlar bulundukları yaşa göre istenilen hedef vücut ağırlığında olmalıdırlar. Bunun için 6. hafta itibari ile tartılarak bir sonraki yeme geçiş zamanına karar verilmelidir.
 • Piliçler hedef değerlerin altında ise yumurta civciv yemi 7. ve 8. haftalara kadar yedirilmeye devam edilebilir. Hedef değerlere yakın ise piliç büyütme yemine geçilebilir.
 • Büyütmesi yapılan civcivin ait olduğu damızlık firmanın talimatına uygun olarak civciv yeminden yumurta büyütme yemine geçilir. Bu geçiş eski ve yeni yem karılarak bir hafta süre ile yapılmalıdır. Aksi halde ani yem değişikliği piliçlerde stres yaratmaktadır.
 • 6. haftadan itibaren hayvanları haftada en az bir kez tartarak sonuçları kayıt edilmelidir.
 • Aşı ve yem değişimleri pratiklerinin bir arada yapılmasından kaçınınız.
 • Sürüdeki hayvanların en az % 80 'inin aynı vücut ağırlığında (üniform) olması istenir.
 • Bir sürüde, bu dönemde yedirilecek yemin kalitesi ve yetiştiricilik uygulamaları ne kadar yüksek ise yumurtlama döneminde pik verimi o kadar iyi olur. Üniformitesi düşük olan sürü pik randımana ulaşamaz.

Üniformitenin bozuk olmasının olası sebepleri:

 • Kümese fazla hayvan konması
 • Yetersiz yemlik ve suluk
 • Kötü gaga kesimi
 • Yetersiz havalandırma
 • Uygun olmayan ısı
 • Hatalı yemleme ve kalitesiz yem
 • Parazitler
 • Hastalıklar
 • 6. haftasını dolduran piliçlerin hedef ağırlığa ulaştıklarından emin olduktan sonra, 7. haftanın ilk gününden itibaren piliçlerin beslemesinde kullanılan yemdir.
 • Piliç dönemi boyunca, büyütme yöntemlerine bağlı olarak 16. haftaya kadar yedirilebilir.
 • Bu dönemdeki besleme, cinsel olgunluğa, zamanında ulaşmayı sağladığından yumurtlama döneminde hedef performanslara ulaşmasını sağlamaktadır.
 • Müşterilerimizin, yüksek performans elde edebilmeleri için Beşyem Yumurta Piliç Büyütme Yemi farkıyla, her ırkın katalog değerleri ölçü alınarak formüle edilmektedir.
 • 16. haftaya kadar piliçlerin, hedef standartlara ulaşmasını sağlar.
 • Beşyem Yumurta Piliç Büyütme Yemi, her ırkın katalog değerleri ölçü alınarak hazırlanmaktadır.
 • Piliçlerin yüksek performans gösterebilmeleri için gerekli enerji, vitamin, amino asit ve mineral ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 • Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmektedir.
 • Kanun ve yönetmeliklere uygun üretim yapılmakta olup, İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI kapsamındadır.
 • Hedef cinsel olgunluğa zamanında ulaşmayı sağlar.
 • Piliçlerin sindirim kanalında, faydalı mikro organizmaları ve bağırsak sağlığını destekler.
 • Granül ve pelet formundan dolayı hayvanlar tarafından kolay tüketilir.
 • Yemden yararlanmayı arttırır.
 • Canlı ağırlık artışını ve yem dönüşüm oranını optimize ederek ekonomik kazanç sağlar.